Produkty alfabetycznie

  
     » ZaawansowaneRefundacja NFZ

Pacjent przy zakupie niektórych produktów medycznych (przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze) może skorzystać z dofinansowania (refundacji) otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent otrzymuje wtedy wniosek (zlecenie) wypisany przez lekarza i powierdzony przez NFZ uprawniający do otrzymania refundacji. Gdy lekarz zdiagnozuje u Pacjenta konieczność korzystania z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego wypisuje "Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym". Wniosek taki dotyczy konkretnego rodzaju produktu. W takiej sytuacji pacjent kupując w sklepie medycznym (mającym podpisaną ważną umowę z NFZ) produkt medyczny (na który jest wypisany wniosek/zlecenie) płaci tylko część kwoty. Resztę kwoty (wartość refundacji) NFZ przekazuje bezpośrednio sklepowi medycznemu. Są również produkty w 100% - ach refundowane (Pacjent nic nie płaci).

Aby otrzymać wniosek/zlecenie na zaopatrzenie się w środki pomocnicze (pieluchomajtki, cewniki, worki do zbiorki moczu):

   1. Pacjent idzie do lekarza (lekarz pierwszego kontaktu).
   2. Lekarz wystawia pierwszy wniosek (zlecenie część A) na środki pomocnicze przysługujące co miesiąc lub raz na trzy miesiące.
   3. Pacjent idzie z wnioskiem do oddziału NFZ -  NFZ rejestruje wniosek (zlecenie część A) i wydaje Pacjentowi kartę zaopatrzenia miesięcznego (zlecenie część B).
   4. Pacjent z wnioskiem i kartą (zlecenie część A i B) idzie do punktu (sklepu medycznego), gdzie wybiera potrzebne mu środki pomocnicze (wniosek (zlecenie część A) zostaje w sklepie - karta (zlecenie część B) jest zwracana Pacjentowi).
   5. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego przez kolejne miesiące Pacjent nie musi rejestrować tych wniosków/zleceń w NFZ - tylko z kartą zaopatrzenia (zleceniem część B) idzie bezpośrednio do lekarza, który wystawia kolejny wniosek (zlecenie część A) oraz wpisuje go w kartę (zlecenie część B) - z wnioskiem (zlecenie część A) i kartą (zlecenie część B) Pacjent ponownie idzie do sklepu medycznego. Karta (zlecenie część B) jest ważna 12 miesięcy kalendarzowych.


Aby otrzymać wniosek/zlecenie na zaopatrzenie się w pozostałe środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne (rurki tracheostomijne, pasy przepuklinowe, materace przeciwodleżynowe, poduszki przeciwodleżynowe, wózki, chodziki, balkoniki, kule, laski, ortezy, stabilizatory, gorsety):

   1. Pacjent idzie do lekarza (lekarz specjalista).
   2. Lekarz wystawia pierwszy wniosek/zlecenie.
   3. Pacjent idzie z wnioskiem/zleceniem do oddziału NFZ -  NFZ potwierdza wypisany przez lekarza wniosek/zlecenie.
   4. Pacjent z wnioskiem/zleceniem idzie do punktu (sklepu medycznego), gdzie wybiera potrzebne mu środki pomocnicze/przedmioty ortopedyczne (wniosek/zlecenie zostaje w sklepie).

Otrzymane przez Pacjenta zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ na terenie, na którym Pacjent jest zameldowany. Do potwierdzenia zlecenia konieczny jest dowód osobisty i dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowone.

Zlecenie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze takie jak np. wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, ortezy czy materace p/odleżynowe ważne są przez 30 dni od daty wystawienia ich przez lekarza. W tym czasie ubezpieczony musi potwierdzić zlecenie w oddziale NFZ i oddać do realizacji. Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze, takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne,sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu ważne jest
do końca miesiąca nie dłużej jednak niż 30 dni. Pacjent może być zaopatrzony jednorazowo w tego typu środki pomocnicze na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. NFZ finansuje przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze do wysokości limitu określonego w przepisach Ministerstwa Zdrowia. Jeśli cena wybranego przez państwa przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, oddział wojewódzki NFZ pokrywa koszt przedmiotu do wysokości limitu, a różnicę pomiędzy ceną brutto, a kwotą refundacji dopłaca Pacjent. Zatem wysokość dopłaty Pacjenta do refundowanego przez NFZ wyrobu medycznego zależy od jego rodzaju, ceny oraz wysokości limitu.

Nasz sklep medyczny na ul. Jagiellońskiej 37 w Rzeszowie realizuje zlecenia na: wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule, laski, ortezy kończyn górnych i dolnych, pasy ortopedyczne, kołnierze, sznurówki lędźwiowo-krzyżowe, protezy piersi oraz cewniki i pieluchomajtki w ramach refundacji otrzymywanej z NFZ.

Realizacja zleceń drogą wysyłkową dopuszczalna jest wyłącznie dla zaopatrzenia w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie. Sklep internetowy nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej przedmiotów ortopedycznych w ramach refundacji NFZ. Wynika to z postanowień Zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.10.2009 roku. Zarządzenie to wprowadza również z dniem 01.01.2010 roku nowe wzory wniosków/zleceń refundacyjnych (załączniki nr 4,5 oraz 6 do Zarządzenia).

Wszelkich informacji odniośnie refundacji NFZ udzielamy pod numerem telefonu (17) 850 80 82.


ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW
Zespół i-medyczny.pl


Pobierz Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ
 
Pobierz Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ
 
Pobierz Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ

Załącznik nr 6 do zarządzenia Nr 58/2009/DSOZ
 

Ilość szt.:
Łączna kwota netto: zł
Łączna kwota brutto: zł


controller page całoœć: 0.332435131073 seconds